Forsiden av en essaysamling med George Orwell som ble gitt ut i 1965. (Kilde: Wikipedia)