I dag reiser jeg til Finland. Derfor er det naturlig å servere en låt derfra.