La det være klinkende klart. Jeg elsker trash på TV. Jeg er for TV. TV er min venn.