Stikkord: Chelsea

  • Ned fra pidestallen

    Popklikk har snakket med Bjørn Eidsvåg om hans nye plata, ”Far faller”. En plate som handler om blant annet tap, utilstrekkelighet, tvil og frykten for å visne bort.