Popklikk sitrer av glede. Endelig har vi fått Karpe i tale!