Crowdfunding er hot. De typete typene i Fjorden Baby stepper som vanlig ut av båsen og tar konseptet til nye… høyder?