Svensker damer får hjertene til å dunke hardt her i popklikkredaksjonen.