Har du lyst til å kline til på en fredag kveld, er det bare å sette på denne.