Stikkord: Robert Fripp

  • En kikk gjennom nøkkelhullet

    En kikk gjennom nøkkelhullet

    SENTRUM SCENE: Alene. Alene på konsert. Helt ensom, uten en sjel å diskutere tingenes tilstand med. Det er selvsagt andre til stede, men ingen jeg kjenner. Så vidt jeg vet.