Jeg var ofte trist som liten gutt. Store elefanter vandret rundt i min vettskremte hjerne.