Popklikk brukte søndagen i kinosalen for å se den svenske spillefilmen PLAY. Filmen vekket nabokjerringen i oss.