Stikkord: Sweets From a Stranger

  • Svart kaffe på senga

    Svart kaffe på senga

    I flommen av punkere, nyveivere og nyromantikere erobret Squeeze mitt neglisjerte pophjerte på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet.