God morgen popklikkere!

Dette er det jeg trengte akkurat nå! Litt ung, duggfrisk musikk fra et band som fortsatt venter på å slå igjennom.

Gruppen heter «Sound of Rum» og den superbe unge rappersken er Kate Tempest. Merk deg navnet!

Tempest er i ferd med å skape seg et navn i England ettersom hun visstnok er en nokså habil poet i tillegg til sine åpenbare musikalske talenter.

Elise Nyborg Eriksen
Elise Nyborg Eriksen
Artikler: 405