Stikkord: Babel Fish

  • Kvalitet i alle ledd

      Om dere trodde  at Popklikk hadde glemt MGP, tar dere feil. Vi trengte bare, etter å ha studert årets program, tid til å puste ut å la det synke inn. Wow, liksom! Popklikk mener å huske at det var en uttalt målsetting for NRK å gi MGP et kvalitetsløft både når det gjaldt låter…