Stikkord Hurula – «Ingen är kär i år och andra sånger»