Stikkord: Julia Jacklin

  • Hæ, ikke hørt disse ennå?

    Hæ, ikke hørt disse ennå?

    Fordi musikkåret begynner å nærme seg deadline, har Popklikk laget to (eller kanskje tre) saker der vi skriver om plater som ble sluppet på begynnelsen av året som kanskje har gått deg hus forbi. Plater som alle stiller sterkt når Popklikk skal oppsummere musikkåret 2019. Her er du lese om tre av dem: