Stikkord Kåre Indrehus – «Det er en drøm å være til»