Stikkord: mediestøtteutvalget

  • Det vanskelige iPad-spørsmålet

    Denne uken kom Mediestøtteutvalgets uttalelse til Kulturdepartementet. Kort oppsummert kan den skape tøffere tider for papiravisene og heller belønne den nye mediebrett-økonomien. I fremtiden går vi altså ute med lesebrett og gjør små mediekjøp på farten. Det bringer oss til det virkelig vanskelige iPad-spørsmålet for oss menn: Hvordan skal man bære med seg et slikt…