Når Popklikks gode venner i Fjorden Baby! anbefaler nye band lytter vi med vidåpne ører.