Stikkord: Craig Finn: ”We All Want the Same Thing”

  • Hæ, ikke hørt om Craig Finn?

    Craig Finn – «We All Want the Same Thing» (2017)

  • Ikke hørt disse ennå?

    Ikke hørt disse ennå?

    Fordi musikkåret begynner å nærme seg deadline, har Popklikk laget to (eller kanskje tre) saker der vi skriver om plater som ble sluppet på begynnelsen av året som kanskje har gått deg hus forbi. Plater som alle stiller sterkt når Popklikk skal oppsummere musikkåret på nyåret. Her er de fem første: